“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ЗАМЕНЯ СОБСТВЕНИЯ СИ ВОДОМЕР?
  • Ако желаете да замените водомера си, възможностите са две — да си закупите нов от магазинната мрежа или отремонтиран от Водомерно изпитвателната станция към ВиК ООД — Търговище. И в двата случая трябва да се обърнете към Водомерно – изпитвателна станция / ВИС/ бул. “29 ти Януари” 3, тел (0601) 633 26 , за да бъде пломбиран уреда.