“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА РЕМОНТИРАМ СОБСТВЕНИЯ СИ ВОДОМЕР?
  • Съгласно българското законодателство, точността на индивидуалните водомери с дебит до 10 м3/ч, в зависимост от типа и производителя, трябва да бъде проверявана веднъж на 5 години . При водомерите с дебит над 10 м3/ч проверката се извършва веднъж на 2 години .
    Ако смятате, че водомерът Ви е повреден, или наш служител при редовен отчет е установил това и Ви е връчил предписание за ремонт, можете да ни се обадите на тел. (0601) 633 26 – Водомерно – изпитвателна станция / ВИС/ .
    Задължително се изготвя протокол за демонтаж с данни за фабричния номер на водомера и показанията му, който се подписва от Вас и от наше упълномощено длъжностно лице.

    Не забравяйте, че след всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, е задължително да се пломбира холендъра на арматурно-водомерния Ви възел от наш служител. Това е и началната дата на започване на процеса на измерване и отчитане на преминалата вода.