“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 9032592 - 08.08.2014 - „Покупка и доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”, със следните обекти по обособени позиции:
  • ИЗТЕГЛИ

    Публична покана

    Приложения

    Публикувано на 08.08.2014 г.