“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 602926 - 12.05.2014 - Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фикирани мрежи за обекти стопанисвани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище

  • ИЗТЕГЛИ

    Решение