“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • 9029150 - 12.05.2014 - "Периодични доставки на препарати за обеззаразяване на питейна вода", при следните обособени позиции: Позиция №1 - Натриев хипохлорит /воден разтвор/. Външен вид-прозрачна течност, съдържание на активен хлор - 90-150g/dm3, съдържание на NaOH - 15-25g/dm3. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Възложителя до склад "МФОС" на "ВиК" ООД Търговище. Позиция №2-Течен хлор във варели по 400кг и бутилки по 40кг, със съдържание на активен хлор 99.5%. Доставките ще се извършват в оборотни съдове, собственост на Изпълнителя до склад "МФОС" на "ВиК" ООД Търговище. Позиция №3-Хлорна вар /калциев хипохлорит/ в опаковки по 20кг. Външен вид - бял до бледо сив, съдържание на активен хлор - над 27%, влагосъдържание - не повече от 10%. Доставките ще се извършват до склад на "ВиК" ООД Търговище.
  • Оферти се приемат до 20.05.2014. - 1630 часа

    ИЗТЕГЛИ

    Публична покана